หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) จัดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาเทคนิคงานปูนซีเมนต์

ข่าวฝึกอบรม

วันที่ 29 มีนาคม 2559 นายวิรัตน์  แย้มโชติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาเทคนิคงานปูนซีเมนต์ 

โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานงานจังหวัดจันทบุรีร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) จัดฝึกอบรมสาขาเทคนิคงานปูนซีเมนต์ ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2559 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) ได้สนับสนุนปูนซีเมนต์เพื่อใช้สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย


ว้นที่ข่าว : 30/03/2559