หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี


นายสงกรานต์ เพิ่มฤาชัย
ชื่อ - นามสกุล : นายสงกรานต์ เพิ่มฤาชัย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

วัน/เดือน/ปีเกิด : -

ประวัติการศึกษา
-

ประวัติการทำงาน
-

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-