หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การปูกระเบื้อง 30 27 สิงหาคม 2562 31 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี สมัคร
2 เทคนิคงานปูนซีเมนต์ 30 27 สิงหาคม 2562 31 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี สมัคร
3 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 27 สิงหาคม 2562 31 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ