ข่าว หน้าแรก > ติดต่อเรา
 

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

 

ที่อยู่ที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
เลขที่ 49 หมู่ 1 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี  22110
โทรศัพท์ 0 3936 8265-7
โทรสาร 0 3936 8264
e-mail : dsd-chan@hotmail.com

 

 

 

แผนที่