รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559