2 มีนาคม "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"
 
2 มีนาคม "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"

2 มีนาคม "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"