สถานประกอบกิจการดีเด่น หน้าแรก > สถานประกอบกิจการดีเด่น


ชื่อ-นามสุกล อีเมล์ หลักสูตรที่จบ
นายปราโมทย์ - หาญละคร
-
หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
นายสุพจน์ - ทัดกลาง
-
หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างยนต์
นายทองพูน - ชาวิชัย
-
หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายสมเจตน์ - แช่มขุนทด
sc.home@hotmail.com
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
นางสาวสุชาดา - ศิลาไพร
acharnpisuchada@gmail.com
หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
นางสาวฐานิตา - แก้วมณี
-
หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ