หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ JPEG สถานที่ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 125 98 11/01/2560 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ pdf ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ 137 118 16/12/2559 ดาวน์โหลด
ใบสมัคร pdf สาขาการประกอบอาหารไทย 171 167 01/09/2559 05/09/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ pdf แผนการดำเนินงานการเข้ารับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 179 176 11/07/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังการให้บริการ pdf ขั้นตอน การรับรองความรู้ความสามารถ 218 215 22/06/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังการให้บริการ pdf แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ 95 93 22/06/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ e-book folder เอกสารเผยแพร่ e-book 121 118 25/05/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ pdf ผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2558 445 441 23/05/2559 ดาวน์โหลด
ประกาศ pdf ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้รับการฝึก 177 174 12/12/2558 ดาวน์โหลด
ใบสมัคร pdf ใบสมัตรสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน 147 144 08/11/2558 18/05/2559 ดาวน์โหลด
ใบสมัคร pdf ใบสมัครสาขาการประกอบอาหารไทย ระดับ 1 145 141 08/11/2558 01/09/2559 ดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 pdf พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 153 150 03/11/2558 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 31 รายการ