หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ JPEG สถานที่ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 151 114 11/01/2560 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ pdf ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ 154 130 16/12/2559 ดาวน์โหลด
ใบสมัคร pdf ใบสมัครการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 193 188 01/09/2559 10/10/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ pdf แผนการดำเนินงานการเข้ารับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 190 186 11/07/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังการให้บริการ pdf ขั้นตอน การรับรองความรู้ความสามารถ 228 224 22/06/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังการให้บริการ pdf แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ 101 98 22/06/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ e-book folder เอกสารเผยแพร่ e-book 132 128 25/05/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ pdf ผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2558 482 476 23/05/2559 ดาวน์โหลด
ประกาศ pdf ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นผู้รับการฝึก 194 188 12/12/2558 10/10/2561 ดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 pdf พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 166 161 03/11/2558 ดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 jpg ภาพประกอบกิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ช่างไฟฟ้า 3 สาขา) 159 155 02/11/2558 ดาวน์โหลด
พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 pdf ทะเบียนรายชื่อผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 466 462 02/11/2558 02/11/2558 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 29 รายการ