ข่าว หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

หัวข้อข่าว
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าฯ
ว้นที่ข่าว : 09/05/2561
สนพ.ชัยภูมิ ประเมินความรู้ความสามารถ
ว้นที่ข่าว : 03/04/2561
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 21/03/2561
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)
ว้นที่ข่าว : 21/03/2561
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)
ว้นที่ข่าว : 21/03/2561
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)
ว้นที่ข่าว : 08/03/2561
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าฯ
ว้นที่ข่าว : 06/03/2561
สนพ.ชย ประเมินความรู้ความสามารถ
ว้นที่ข่าว : 28/02/2561
สนพ.ชย ประเมินความรู้ความสามารถ
ว้นที่ข่าว : 27/02/2561
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)
ว้นที่ข่าว : 27/02/2561
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)
ว้นที่ข่าว : 22/02/2561
สนพ.ชย. ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 2/2561
ว้นที่ข่าว : 20/02/2561
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)
ว้นที่ข่าว : 20/02/2561
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างบำรุงรักษารถยนต์
ว้นที่ข่าว : 16/02/2561
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 14/02/2561
สนพ.ชย. ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 1/2561
ว้นที่ข่าว : 13/02/2561
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 13/02/2561
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างบำรุงรักษารถยนต์
ว้นที่ข่าว : 08/02/2561
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 08/02/2561
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 08/02/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 166 รายการ