ข่าว หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

หัวข้อข่าว
สนพ.ชย. ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 2/2561
ว้นที่ข่าว : 20/02/2561
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)
ว้นที่ข่าว : 20/02/2561
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างบำรุงรักษารถยนต์
ว้นที่ข่าว : 16/02/2561
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 14/02/2561
สนพ.ชย. ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 1/2561
ว้นที่ข่าว : 13/02/2561
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 13/02/2561
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างบำรุงรักษารถยนต์
ว้นที่ข่าว : 08/02/2561
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 08/02/2561
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 08/02/2561
สนพ.ชย ประเมินความรู้ความสามารถ
ว้นที่ข่าว : 08/02/2561
สนพ.ชย ประเมินความรู้ความสามารถ
ว้นที่ข่าว : 08/02/2561
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 26/01/2561
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)
ว้นที่ข่าว : 24/01/2561
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 16/01/2561
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 15/01/2561
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 12/01/2561
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 12/01/2561
สนพ.ชย ประเมินความรู้ความสามารถ
ว้นที่ข่าว : 09/01/2561
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างบำรุงรักษารถยนต์
ว้นที่ข่าว : 08/01/2561
สนพ.ชย. ทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
ว้นที่ข่าว : 08/01/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 155 รายการ