ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.ชย เสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อย ช่างเชื่อมไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 16/02/2561
สนพ.ชย ยกระดับทักษะภาษาเกาหลี สำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ
ว้นที่ข่าว : 14/02/2561
สนพ.ชย ยกระดับทักษะฝีมือ การตกแต่งลายผ้าพื้นเมือง
ว้นที่ข่าว : 13/02/2561
สนพ.ชย ฝึกอบรม ช่างปูกระเบื้อง
ว้นที่ข่าว : 08/02/2561
สนพ.ชย ยกระดับทักษะ พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน
ว้นที่ข่าว : 02/02/2561
สนพ.ชย ยกระดับทักษะฝีมือ ช่างบำรุงรักษารถยนต์
ว้นที่ข่าว : 02/02/2561
สนพ.ชย ยกระดับฝีมือ การเพิ่มทักษะการเย็บ
ว้นที่ข่าว : 30/01/2561
สนพ.ชย ยกระดับทักษะฝีมือ อาหารไทยกับการแต่งหน้าจาน
ว้นที่ข่าว : 30/01/2561
สนพ.ชย ยกระดับทักษะ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 26/01/2561
สนพ.ชย ยกระดับทักษะ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 23/01/2561
สนพ.ชย เสริมทักษะ การมัดหมี่ทอผ้า
ว้นที่ข่าว : 23/01/2561
สนพ.ชย ยกระดับทักษะ พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก
ว้นที่ข่าว : 17/01/2561
สนพ.ชย ฝึกอบรม การทำขนมไทย
ว้นที่ข่าว : 17/01/2561
สนพ.ชย ยกทักษะฝีมือ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
ว้นที่ข่าว : 16/01/2561
สนพ.ชย เสริมทักษะฝีมือ การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง
ว้นที่ข่าว : 16/01/2561
สนพ.ชย ฝึกอบรม ช่างปูกระเบื้อง
ว้นที่ข่าว : 15/01/2561
สนพ.ชย เสริมทักษะการทอผ้าไหมมัดหมี่
ว้นที่ข่าว : 09/01/2561
สนพ.ชย เสริมทักษะการตกแต่งลายผ้าพื้นเมือง
ว้นที่ข่าว : 09/01/2561
สนพ.ชย ยกระดับฝีมือ ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 08/01/2561
สนพ.ชย ยกระดับทักษะฝีมือนวดไทย
ว้นที่ข่าว : 29/12/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 230 รายการ