ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 21/02/2562
ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 11/12/2561
เปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือ
ว้นที่ข่าว : 21/11/2561
สนง.ชัยภูมิ เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา "การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร" คำค้น 1
ว้นที่ข่าว : 20/11/2561
สนง.ชัยภูมิ เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา "การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก"
ว้นที่ข่าว : 20/11/2561
สนง.ชัยภูมิ เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา "การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร"
ว้นที่ข่าว : 20/11/2561
สนง.ชัยภูมิ เปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา "การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก"
ว้นที่ข่าว : 20/11/2561
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 06/11/2561
สนพ.ชัยภูมิ ฝึกอาชีพ การทอเสื่อกก
ว้นที่ข่าว : 04/06/2561
สนพ.ชัยภูมิ Kick off โครงการฝึกอบรมผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
ว้นที่ข่าว : 23/05/2561
สนพ.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมอบรมนิสัยในการทำงาน(นิสัยอุตสาหกรรม)
ว้นที่ข่าว : 11/05/2561
สนพ.ชัยภูมิ จัดพิธีปฐมนิเทศหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่น 2/2561
ว้นที่ข่าว : 11/05/2561
สนพ.ชัยภูมิ ฝึกอาชีพเสริม การแต่งลายผ้าพื้นเมือง
ว้นที่ข่าว : 02/05/2561
สนพ.ชัยภูมิ ยกระดับทักษะฝีมือ ช่างเชื่อมอาร์กอน
ว้นที่ข่าว : 26/04/2561
สนพ.ชัยภูมิ ฝึกอาชีพ การแปรรูปมะพร้าว
ว้นที่ข่าว : 24/04/2561
สนพ.ชย ร่วมให้คำปรึกษาสถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 3/256
ว้นที่ข่าว : 09/04/2561
สนพ.ชัยภูมิ สร้างอาชีพเสริม การแปรรูปสมุนไพร
ว้นที่ข่าว : 09/04/2561
สนพ.ชัยภูมิ ยกระดับทักษะ ช่างปูกระเบื้อง
ว้นที่ข่าว : 09/04/2561
สนพ.ชัยภูมิ ยกระดับฝีมือ การแต่งลายผ้าพื้นเมือง
ว้นที่ข่าว : 09/04/2561
สนพ.ชัยภูมิ ยกระดับฝีมือ อาหารไทย 4 ภาค
ว้นที่ข่าว : 03/04/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 265 รายการ