ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
สนพ.ชย ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ
ว้นที่ข่าว : 21/02/2561
สนพ.ชย ร่วมจัดรายการวิทยุที่คลื่น FM 92.75 MHz สวท.ชัยภูมิ
ว้นที่ข่าว : 16/02/2561
สนพ.ชย. ประชุมเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 15/02/2561
สนพ.ชย. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ว้นที่ข่าว : 12/02/2561
สนพ.ชย. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน ครั้งที่ 1/2561
ว้นที่ข่าว : 08/02/2561
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561
ว้นที่ข่าว : 02/02/2561
สนพ.ชย จัดวิทยุที่คลื่น FM 92.75 MHz สวท.ชัยภูมิ
ว้นที่ข่าว : 26/01/2561
สนพ.ชย ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2561
ว้นที่ข่าว : 24/01/2561
สนพ.ชย. ร่วมงาน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
ว้นที่ข่าว : 18/01/2561
สนพ.ชย. ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”
ว้นที่ข่าว : 17/01/2561
สนพ.ชย. ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล
ว้นที่ข่าว : 12/01/2561
สนพ.ชย. บูรณาการความร่วมมือ ตามโครงการ “บ้านเพชรโมเดล”
ว้นที่ข่าว : 12/01/2561
สนพ.ชย. ร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน”
ว้นที่ข่าว : 12/01/2561
สนพ.ชย. ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 09/01/2561
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
ว้นที่ข่าว : 08/01/2561
สนพ.ชย ร่วมจัดวิทยุที่คลื่น FM 92.75 MHz สวท.ชัยภูมิ
ว้นที่ข่าว : 08/01/2561
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ว้นที่ข่าว : 29/12/2560
สนพ.ชย จัดรายการวิทยุ ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน
ว้นที่ข่าว : 22/12/2560
สนพ.ชย ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2560
ว้นที่ข่าว : 21/12/2560
สนพ.ชย สัมมนา “การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้กฎหมายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน”
ว้นที่ข่าว : 14/12/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 399 รายการ