ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
เผยแพร่งบทดลอง
ว้นที่ข่าว : 02/11/2561
ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 26/10/2561
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 18/10/2561
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 16/10/2561
ประกาศรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
ว้นที่ข่าว : 16/10/2561
เปิดรับสมัครการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
ว้นที่ข่าว : 10/10/2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ว้นที่ข่าว : 04/10/2561
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
ว้นที่ข่าว : 03/10/2561
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
ว้นที่ข่าว : 03/10/2561
ประกาศ เรื่องนโยบายและมาตรการในการป้องและปราบปรามทุจริตของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
ว้นที่ข่าว : 28/09/2561
เผยแพร่ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ว้นที่ข่าว : 06/09/2561
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 03/09/2561
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561
ว้นที่ข่าว : 02/08/2561
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ว้นที่ข่าว : 05/07/2561
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
ว้นที่ข่าว : 11/06/2561
สนพ.ชย ร่วมจัดรายการวิทยุที่คลื่น FM 92.75 MHz สวท.ชัยภูมิ
ว้นที่ข่าว : 01/06/2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561
ว้นที่ข่าว : 11/05/2561
สนพ.ชย ร่วมจัดรายการวิทยุที่คลื่น FM 92.75 MHz สวท.ชัยภูมิ
ว้นที่ข่าว : 11/05/2561
สนพ.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต
ว้นที่ข่าว : 11/05/2561
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561
ว้นที่ข่าว : 07/05/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 439 รายการ