หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.ชย ยกระดับทักษะฝีมือ การตกแต่งลายผ้าพื้นเมือง

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ (สนพ.ชย) ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขา การตกแต่งลายผ้าพื้นเมือง จำนวน 18 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโสก) จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโสก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ


ว้นที่ข่าว : 13/02/2561