หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.ชย. ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 1/2561

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...

     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ (สนพ.ชย) ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ครั้งที่ 1/2561 โดยร่วมกับบริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว) เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ 2 สาขาอาชีพ ได้แก่ ช่างซ่อมรถแทรกเตอร์และเครื่องมือทุ่นแรงไร่อ้อยสมัยใหม่ และช่างซ่อมรถตัดอ้อย ณ  ห้องประชุม บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


ว้นที่ข่าว : 13/02/2561