หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.ชย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างบำรุงรักษารถยนต์

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...

    วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ (สนพ.ชย) ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษา ปวส. วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จำนวน 31 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ


ว้นที่ข่าว : 08/02/2561