หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.ชย ฝึกอบรม ช่างปูกระเบื้อง

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ (สนพ.ชย) ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา ช่างปูกระเบื้อง จำนวน 30 ชั่วโมง ให้กับผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดป่าบ้านพลัง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 


ว้นที่ข่าว : 08/02/2561