หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.ชย ยกระดับทักษะ พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

     วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ (สนพ.ชย) ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน จำนวน 30 ชั่วโมง ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ


ว้นที่ข่าว : 02/02/2561