หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.ชย ยกระดับทักษะฝีมือ ช่างบำรุงรักษารถยนต์

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

     วันที่ 30 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ (สนพ.ชย) ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ช่างบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 18 ชั่วโมง ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จำนวน 31 คน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม–1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ


ว้นที่ข่าว : 02/02/2561