หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.ชย จัดวิทยุที่คลื่น FM 92.75 MHz สวท.ชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...

       วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ จัดรายการวิทยุ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ ที่คลื่น FM 92.75 MHz โดยนางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ มอบหมายให้นายรังสิทธ์ สำราญ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม การช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย วิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม OTOP และโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสัญจร ของศูนย์ช่างชุมชนฯ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 – 10.00 น.


ว้นที่ข่าว : 26/01/2561