หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
2 การแปรรูปและถนอมอาหาร 30 18 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
3 การติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 2 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
4 การใช้และบำรุงรักษารถยก 18 2 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
5 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 18 2 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
6 การแปรรูปและถนอมอาหาร 30 9 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
7 การวิเคราะห์และตรวจซ่อมระบบควบคุมรถยนต์ (ECU) เบื้องต้น 18 16 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
8 การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง 30 6 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
9 การสร้างจิตสำนึกในการบริการ 18 6 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
รายการที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการ