หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การสร้างจิตสำนึกในการบริการ 18 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
2 การทอผ้าไหมมัดหมี่ 30 26 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
3 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 18 5 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
4 การทำขนมไทย 30 5 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
5 ช่างเชือมอาร์กอน 18 5 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
6 การทำขนมไทย 18 6 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
7 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับพนักงานต้อนรับ 18 12 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
8 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 80 2 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
9 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 18 2 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
10 การทำข้าวเกรียบ 18 2 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
11 การแปรรูปและถนอมอาหาร 30 2 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
12 หลักการขับขี่อย่างปลอดภัยและการบำรุงรักษารถยนต์ 18 3 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
13 การทำขนมไทย 30 9 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
14 การใช้และบำรุงรักษารถยก 18 23 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
15 พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน 30 23 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
16 การทำขนมไทย 30 23 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
17 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
18 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 30 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
19 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 30 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
20 การแปรรูปและถนอมอาหาร 30 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
21 การประกอบอาหารไทย ระดับ 1 30 14 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
22 การประดิษฐ์ของที่ระลึก 18 14 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
23 พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน 30 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
24 การติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 33 รายการ