หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 22 5 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
2 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 25 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
3 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 1 7 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
4 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล 1 1 25 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ