ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
ศิริกุล - พึ่งสม 18 พฤศจิกายน 2541 - 7 พฤศจิกายน 2542
รำพึง - ธรรมเจริญ 8 พฤศจิกายน 2542 - 20 กรกฎาคม 2543
สุกันดา - ครุธปิยะ 21 กรกฎาคม 2543 - 18 มิถุนายน 2549
สายพิณ - เตียเจริญกิจ 19 มิถุนายน 2549 - 30 กันยายน 2554
ฉันทนา - ฤทธิรงค์ 2 กรกฎาคม 2555 - 30 กันยายน 2555
ชนิตร - วัชรีโยธิน 18 กุมภาพันธ์ 2556 - 30 กันยายน 2558
จิรานันท์ - จิววัฒนารักษ์ 2 มีนาคม 2559 - 13 กรกฎาคม 2561
สุภาภรณ์ - อาจวารินทร์ 14 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
 


รายการที่ 1 - 8 จากทั้งหมด 8 รายการ