ข่าว หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

หัวข้อข่าว
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ว้นที่ข่าว : 31/07/2560
การทดสอบมาตรฐานฯ e-Testing สาขา ช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 13/03/2560
การทดสอบมาตรฐานฯ e-Testing สาขา ช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 23/02/2560
จัดการทดสอบมาตรฐาน ร่วมกับศูนย์ทดสอบฯ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
ว้นที่ข่าว : 17/02/2560
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมทิก ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 07/11/2559
โครงการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการ
ว้นที่ข่าว : 21/09/2559
ฝึกอบรม และทดสอบมาตรฐาน รองรับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2)
ว้นที่ข่าว : 30/05/2559
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 27/11/2558
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมทิก ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 27/11/2558
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 03/07/2558
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ