ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร "พื้นฐานการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านระบบออนไลน์"
ว้นที่ข่าว : 22/08/2562
การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
ว้นที่ข่าว : 29/05/2562
รับสมัครฝึกอบรม สาขาการแปรรูปและถนอมอาหาร
ว้นที่ข่าว : 03/02/2562
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมยกระดับและทดสอบ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 03/02/2562
เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์
ว้นที่ข่าว : 13/11/2561
การทำหุ่นฟางนกเล็ก
ว้นที่ข่าว : 10/11/2561
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ สาขาเบเกอร์ (Baker) รุ่น 1 และ รุ่น 2
ว้นที่ข่าว : 09/11/2561
รับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
ว้นที่ข่าว : 09/11/2561
การประกอบอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 07/11/2561
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ว้นที่ข่าว : 07/11/2561
สาขา ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม
ว้นที่ข่าว : 07/11/2561
รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรมสาขาเบเกอร์
ว้นที่ข่าว : 25/10/2561
การทำตะกร้าเชือกร่ม
ว้นที่ข่าว : 02/04/2561
อาหารว่าง ท่าโบสถ์
ว้นที่ข่าว : 02/04/2561
การทำไม้กวาดดอกหญ้า
ว้นที่ข่าว : 02/04/2561
อาหารว่าง รุ่น 2
ว้นที่ข่าว : 08/03/2561
เบเกอรี่ รุ่น 3
ว้นที่ข่าว : 08/03/2561
ขนมไทยบ่อแร่
ว้นที่ข่าว : 08/02/2561
กระเป๋าผ้าห้วยงู
ว้นที่ข่าว : 08/02/2561
ฝึกตัดเย็บกระเป๋าผ้าให้แก่ผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 25/01/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 111 รายการ