ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
ขนมไทยบ่อแร่
ว้นที่ข่าว : 08/02/2561
กระเป๋าผ้าห้วยงู
ว้นที่ข่าว : 08/02/2561
ฝึกตัดเย็บกระเป๋าผ้าให้แก่ผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 25/01/2561
สนพ.ชัยนาทเปิดรับสมัครฝึกอาชีพ สาขาการประกอบอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 18/01/2561
ฝึกอบรมการทำสบู่สมุนไพร
ว้นที่ข่าว : 18/12/2560
การฝึกอบรมการประกอบอาหารจานเดียว
ว้นที่ข่าว : 28/11/2560
การทำเบเกอรี่
ว้นที่ข่าว : 21/11/2560
การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มเชิงธุรกิจออนไลน์
ว้นที่ข่าว : 17/11/2560
การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
ว้นที่ข่าว : 28/09/2560
การถักโครเชต์กระเป๋าจากเชือกร่ม
ว้นที่ข่าว : 07/09/2560
การตัดเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือสำหรับผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 07/09/2560
อบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 31/07/2560
ให้ความรู้การฝึกอาชีพเสริมการเทพื้นคอนกรีต
ว้นที่ข่าว : 31/07/2560
ฝึกอบรม "ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์"
ว้นที่ข่าว : 29/06/2560
โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก (อบต.ท่าฉนวน)
ว้นที่ข่าว : 29/06/2560
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
ว้นที่ข่าว : 21/06/2560
ฝึกอบรมการทำขนมไทย
ว้นที่ข่าว : 09/06/2560
อบรมให้ความรู้ด้านการประกอบอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 30/05/2560
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ว้นที่ข่าว : 22/05/2560
ฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)
ว้นที่ข่าว : 22/05/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 94 รายการ