ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
(ปิดรับสมัคร) เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
ว้นที่ข่าว : 05/06/2563
สนพ.ชัยนาท จัดประชุมชี้แจงเพิ่มผลิตภาพแรงงานแก่สถานประกอบกิจการ กลุ่ม OTOP เย็บเสื้อจุบหม้อบ้านโศกลึก
ว้นที่ข่าว : 01/06/2563
สนพ.ชัยนาท จัดฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพประชาชนจังหวัดชัยนาท
ว้นที่ข่าว : 01/06/2563
(ปิดรับสมัครแล้ว) เปิดฝึกอบรมสาขาการทำอาหารจานด่วนเพื่อจำหน่าย มีเบี้ยเลี้ยงวันละ 150 บาท
ว้นที่ข่าว : 29/05/2563
เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตร "การแต่งผมทรงทันสมัย รุ่นที่ 2"
ว้นที่ข่าว : 27/05/2563
(ปิดรับสมัคร) ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
ว้นที่ข่าว : 14/05/2563
(ปิดรับสมัครแล้ว) เปิดรับสมัครฝึกอบรมยกระดับฝึมือแรงงาน หลักสูตร การแต่งผมทรงทันสมัย
ว้นที่ข่าว : 12/05/2563
เปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน กลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก Covid - 19 ตามมาตรการของกระทรวงแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 28/04/2563
รับสมัครฝึกอบรมตามมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ว้นที่ข่าว : 22/04/2563
แจ้งขอเลื่อนการรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงานรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
ว้นที่ข่าว : 15/04/2563
รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รอบที่ 2
ว้นที่ข่าว : 12/03/2563
ฝึกอบรมเทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน
ว้นที่ข่าว : 30/01/2563
ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สาขา ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซินเล็ก
ว้นที่ข่าว : 24/01/2563
ฝึกอบรมผู้สูงอายุ สาขาการทำบรรจุภัณฑ์และภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ
ว้นที่ข่าว : 24/01/2563
อบรมฟรี การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ว้นที่ข่าว : 15/01/2563
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
ว้นที่ข่าว : 09/01/2563
โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ร่วมกับธนาคารออมสิน
ว้นที่ข่าว : 06/01/2563
รายการที่ 1 - 17 จากทั้งหมด 17 รายการ