ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
โครงการ "101 อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลราชพิธีบรมราชาภิเษก
ว้นที่ข่าว : 22/08/2562
ตัวแทนผู้พิการจากจังหวัดชัยนาท คว้ารางวัลแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9
ว้นที่ข่าว : 03/05/2562
มอบป้ายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 05/11/2561
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 09/07/2561
งานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12
ว้นที่ข่าว : 03/04/2561
เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 31/10/2560
สรุปผลการสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ประจำปี 2561
ว้นที่ข่าว : 24/10/2560
รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากร สาขาช่างแต่งผมสตรี
ว้นที่ข่าว : 11/09/2560
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 07/09/2560
บมจ.ซาบีน่า มอบจักรอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 31/07/2560
ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดชัยนาท
ว้นที่ข่าว : 31/07/2560
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท (อำเภอวัดสิงห์)
ว้นที่ข่าว : 29/06/2560
โครงการสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2560-2564
ว้นที่ข่าว : 19/06/2560
พิธีมอบเครื่องหมายผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ
ว้นที่ข่าว : 16/05/2560
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดชัยนาท ปี 2560 - 2564 ครั้งที่ 1/2560
ว้นที่ข่าว : 16/05/2560
การจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2560
ว้นที่ข่าว : 12/04/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพฯ (กพร.ปจ.ชน.) ครั้งที่ 1/2560
ว้นที่ข่าว : 14/03/2560
STEM Workforce towards Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 06/03/2560
โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4
ว้นที่ข่าว : 06/03/2560
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ว้นที่ข่าว : 03/03/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 74 รายการ