หน้าแรก > ประวัติสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
ประวัติสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง 
สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาคบนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 447 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17000


โดยให้บริการด้าน

- การพัฒนาฝีมือแรงงาน  การฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน ฝึกยกระดับฝีมือ ฝึกอาชีพเสริม

- การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

- การรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

- ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการ SME OTOP

- ประสาน/ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.2545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ตั้ง