หน้าแรก > ประวัติหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท

เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง  สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิภาคบนพื้นที่สาธารณะประโยชน์มีเนื้อที่ประมาณ  20  ไร่ ตั้งอยู่เลขที่  447  หมู่ 4  ตำบล เขาท่าพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท  17000

โดยให้บริการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน  การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
และประสาน/ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.2545