หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > การประชุมสัมมนา "พัฒนาผู้ประกอบกิจการในยุค 4.0"
 
หัวข้อเรื่อง การประชุมสัมมนา "พัฒนาผู้ประกอบกิจการในยุค 4.0"
รายละเอียด

การประชุมสัมมนา "พัฒนาผู้ประกอบกิจการในยุค 4.0"

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ แฟนตาซี รีสอร์ท ชัยนาท

 

กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้ประกอบกิจการ SME 

- ผู้ประกอบกิจการทั่วไป

- ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

- ผู้ประกอบกิจการด้านธุรกิจผ่านระบบออนไลน์

- กลุ่ม OTOP

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

- กลุ่มอาชีพชุมชน

 

เนื้อหาการประชุมสัมมนา

- การประกอบธุรกิจ และการปรับตัวในยุค 4.0

- การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือบริการ

- การลดต้นทุนการผลิตหรือบริการ

- การเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการ

- การเพิ่มช่องทางการตลาด และทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์

- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม ในการผลิตสินค้าหรือบริการ

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา หรือลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านการสแกน QR Code

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
17 ธันวาคม 2561
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
17 ธันวาคม 2561