หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
 
หัวข้อเรื่อง การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
รายละเอียด

ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการนวดแผนไทย ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการนวดแผนไทย ให้แก่ประชาชน และบุคคลทั่วไปที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการนวดแผนไทยสายเชลยศักดิ์ และการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ได้อย่างถูกต้องมีมาตรฐานฝีมือตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ สาขาที่ดำเนินการเปิดฝึกอบรม ได้แก่

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ (สายเชลยศักดิ์) ระยะเวลาฝึก 150 ชั่วโมง

การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ระยะเวลาฝึก 60 ชั่วโมง

ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวดแผนไทย 30 ชั่วโมง

**หมายเหตุ ผู้เข้ารับการฝึกต้องเข้าฝึกอบรมทั้งหมด 3 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 240 ชั่วโมง

กำหนดการฝึกอบรม 26 มกราคม - 20 มีนาคม 2560 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หลักสูตรการฝึกอบรมได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยให้ความรู้ในหัวข้อทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น ประวัติ องค์ความรู้และการประยุกต์ใช้การนวดไทย เส้นประธานสิบกับการเกิดโรค การนวดไทยเพื่อสุขภาพสายเชลยศักดิ์ การบริหารแบบไทยด้วยท่าฤาษีดัดตน การบันทึกผลการนวด ความรู้เบื้องต้นและกายวิภาคศาสตร์เกี่ยวกับการนวดเท้า การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ หลักจริยธรรม และกฎหมายวิชาชีพ

ผู้สนใจสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5647 6745-8

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
21 กุมภาพันธ์ 2560
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
20 มีนาคม 2560