หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ระบบ E-service สำหรับบริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดทำระบบ E-service สำหรับบริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เข้าถึงบริการง่ายสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพโดยผู้รับริการไม่ต้องเดินทางมาใช้บริการที่หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ เพือเป็นมาตราการการป้องกัน/เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19
1.ระบบสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
2.ระบบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
3.ระบบยื่นขอรับรองความรู้ความสามารถ
4.ระบบยื่นขอมีสมุดประจำตัว
5.ระบบยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน
6.ระบบยื่นรับรองหลักฐานหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
7. ระบบยื่นขอประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
8. ระบบยื่นคำขอศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ
📌 ลิงค์เข้าสู่ระบบ e-service 👉👉 http://e-report.dsd.go.th/eserviceweb/home

ว้นที่ข่าว : 21/04/2563