หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
มติสำคัญจากคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 7 เมษายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
ครม. มีมติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 ดังนี้
1. ปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จาก 16 พ.ค. 63 เป็น 1 ก.ค. 63
2. ฟรีค่าไฟฟ้า 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 63)
- สำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์
- ใช้ฟรีสูงสุดได้ถึง 90 หน่วยต่อเดือน
3. ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า ประจำเดือน เม.ย.- มิ.ย. 63 ออกไปอีกไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบบิล
- สำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์
4. มาตรการดูแลเยียวยา COVID-19 ระยะที่ 3 รวม 1,900,000 ล้านบาท
-พรก. กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ
-พรก.ให้อำนาจ ธปท.ออก Soft loan เพื่อดูแลภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs
-พรก. ดูแลเสถียรภาพภาคการเงิน
5. อนุมัติงบกลาง 801 ล้านบาท จัดซื้อและกระจายหน้ากากอนามัย (เม.ย.- ต.ค. 63)
- แจกจ่ายประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ
 
ที่มา : เพจไทยคู่ฟ้า

ว้นที่ข่าว : 08/04/2563