หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การปฏิบัติตัวในสังคม ป้องกันโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

7 วิธี เว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) 

📌 การเว้นระยะทางกายภาพห่างจากผู้อื่น คือ หนึ่งในมาตรการลดการแพร่ระบาดของเชื้อที่ติดต่อผ่านทางละอองฝอย หรือ การสัมผัส

ที่มา โรงพยาบาลรามาธิบดี Ramathibodi Hospital


ว้นที่ข่าว : 20/03/2563