หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
COVID-19 ติดต่ออย่างไร?

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

💥 ไอ จาม รดกัน

💥 มือสัมผัสเชื้อในสิ่งแวดล้อม แล้วมาจับ ตา จมูก ปาก

ดังนั้น มีวิธีป้องกัน ดังนี้ 👇🏻

📌 อยู่ให้ห่างผู้ไอจาม
📌 นั้งเว้นห่างกัน 1-2 เมตร
📌 ต่อแถว ต้องใส่หน้ากากอนามัย
📌 คุยให้น้อยลง ระหว่างกินข้าว
📌 งดกิจกรรมรวมกลุ่ม
📌 ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่หนาแน่น

🌟 ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือ เจลแอลกอฮอล์
📍ไม่เอามือไปจับหน้า จมูก ตา ปาก
📍 ไม่จับมือ กอด สัมผัสผู้อื่น
📍 ไม่ใช้ของส่วนตัว เช่น ช้อน ส้อม แก้วน้ำ โทรศัพท์
📍 เลี่ยงจุดสัมผัสรวม เช่น ที่จับประตู

  ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข


ว้นที่ข่าว : 18/03/2563