หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ เม.ย. - มิ.ย. 2562

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เรื่อง ประกาสผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562)

 

 

 

 

 


ว้นที่ข่าว : 22/07/2562