หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
มอบป้ายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

นางสาวสุภาภรณ์  อาจวารินทร์ ผอ. สนพ.ชัยนาท พร้อมด้วยคณะ มอบป้ายให้กับโรงสีนครหลวงที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) และประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561


ว้นที่ข่าว : 05/11/2561