หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท จัดฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต (1) สาขาการประกอบอาหารไทย (การประกอบอาหารจานเดียว) (18 ชั่วโมง : 3 วัน) ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี ผู้เข้ารับการฝึก 25 คน (2) สาขาการจักสาน (30 ชั่วโมง : 5 วัน) ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฏาคม 2561 ณ วัดหนองแก ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ (อนุมัติดำเนินการฝึก 21 คน) ผู้เข้ารับการฝึก 19 คน และผ่านการฝึก 17 คน

××.....โดยทั้ง 2 สาขา ใน หัวข้อวิชา : การให้บริการของกระทรวงแรงงาน 3 ชั่วโมง วิทยากรจากส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยนาท


ว้นที่ข่าว : 09/07/2561