หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ขนมไทยบ่อแร่

ข่าวฝึกอบรม

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขา การทำขนมไทย ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ วัดบ่อแร่ ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท


ว้นที่ข่าว : 08/02/2561