หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
กระเป๋าผ้าห้วยงู

ข่าวฝึกอบรม

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขา การตัดเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือสำหรับผู้สูงอายุ ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท


ว้นที่ข่าว : 08/02/2561