หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกตัดเย็บกระเป๋าผ้าให้แก่ผู้สูงอายุ

ข่าวฝึกอบรม

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขา การตัดเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือสำหรับผู้สูงอายุ ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2561 ณ ศูนย์บริการกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท


ว้นที่ข่าว : 25/01/2561