หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

วันที่ 6 กันยายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ••การจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการจัดทำแผนความต้องการการพัฒนาฝีมือแรงงาน•• โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากสถานประกอบกิจการ รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมสัมมนาฯ 40 คน ณ แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท


ว้นที่ข่าว : 07/09/2560