หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
การทดสอบมาตรฐานฯ e-Testing สาขา ช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (ผ่านระบบ e-Testing System Management กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) ดำเนินการทดสอบ ระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2560 จำนวนผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ 15 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท


ว้นที่ข่าว : 13/03/2560