หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
จัดการทดสอบมาตรฐาน ร่วมกับศูนย์ทดสอบฯ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ในสาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ), ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร, ช่างซ่อมเครื่องยนต์


ว้นที่ข่าว : 17/02/2560