หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ,ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท


จิรานันท์ จิววัฒนารักษ์
ชื่อ - นามสกุล : จิรานันท์ จิววัฒนารักษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ,ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท

วัน/เดือน/ปีเกิด : 1/1/2500

ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ร.จ.พ.