หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ข่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 2 พฤศจิกายน 2563 26 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
2 ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 560 2 พฤศจิกายน 2563 26 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
3 ช่างแต่งผมสตรี 280 2 พฤศจิกายน 2563 30 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
4 การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย 30 9 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
5 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 30 21 ธันวาคม 2563 25 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
6 การบริหารการผลิตแบบลีน(Lean) 30 4 มกราคม 2564 8 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
7 ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 30 25 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
8 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 15 กุมภาพันธ์ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกและการขับขี่อย่างปลอดภัย 30 12 กรกฎาคม 2564 16 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
10 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 9 สิงหาคม 2564 13 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ