หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างแต่งผมสตรี 280 25 มีนาคม 2563 22 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ