หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การผูกผ้าในนงานพิธี 18 17 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
2 ยกระดับคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศ 30 23 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
3 ช่างแต่งผมสตรี 280 25 มีนาคม 2563 22 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ