หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
2 การผูกผ้าในนงานพิธี 18 17 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
3 ยกระดับคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศ 30 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
4 ช่างแต่งผมสตรี 280 25 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ