รับสมัครฝึกอบรม สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย รุ่นที่ 2/2561
 
รับสมัครฝึกอบรม สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย รุ่นที่ 2/2561

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน
สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2561 สอบสัมภาษณ์ 1 กุมภาพันธ์ 2561 
และเริ่มฝึก 5 กุมภาพันธ์ 2561 
ฝึกในสำนักงาน 2 เดือน และฝึกในกิจการ 1 เดือน (กุมภาพันธ์ - เมษายน 2561)

ไฟล์แนบ :: 463_Images_ประกาศอาหาร_09012561151937_.jpg ดาวน์โหลด