ข่าว หน้าแรก > เว็บไซต์แนะนำ
เว็บไซต์แนะนำ
 
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
คลังข่าวมหาดไทย ข่าวมหาดไทย
ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ Mobile Applications สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
ระบบข้อมูลการเกษตรเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ ระบบข้อมูลการเกษตรเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ ค้นหางานวิจัย
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ ๙ งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ ๙ RSPG9 | ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น วันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี
ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบการยื่นรับรองหลักสูตร ตามพรบ.ส่งเสริมฯ2545 ตรวจสอบการยื่นรับรองหลักสูตร ตามพรบ.ส่งเสริมฯ2545
ระบบติดตามงานงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ระบบติดตามงานงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
โครงการจิตอาสา โครงการจิตอาสา ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
ชื่อ เว็บไซต์แนะนำ รายละเอียด
E - mail ของหน่วยงานภายในกรม กองพัฒนาศักยภาพและผู้ประกอบกิจการ wepdpdsd@gmail.com , wepdp@hotmail.com กองพัฒนาศักยภาพและผู้ประกอบกิจการ
E mail E mail
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ