สถานประกอบกิจการดีเด่น หน้าแรก > สถานประกอบกิจการดีเด่น


ชื่อ-นามสุกล อีเมล์ หลักสูตรที่จบ
นางภัสสร - สำเร็จ
-
ช่างตัดเย์บเสื้อผ้าสตรีระดับต้น
น.ส.โสภาวรรณ - จะรอนรัมย์
-
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น
นายศุภชาติ - เหลืองรุ้งทอง
-
ช่างเครื่องปรับอากาศ
นางสาวหนูเรียม - มานะดี
-
ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม
นายบำรุง - ประวรรณรัมย์
-
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ