ข่าว หน้าแรก > คลังความรู้


คลังความรู้
 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร จำนวนดาวน์โหลด
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
171
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
เอกสารเผยแพร่ตรวจสอบภายใน จำนวนดาวน์โหลด
แผ่นพับตรวจสอบภายใน
300
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
เกณฑ์การเบิกค่ารักษา จำนวนดาวน์โหลด
ค่ารักษาพยาบาล
65
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ
ความรู้ทัวไป จำนวนดาวน์โหลด
วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
4
ศูนย์รับเลี้ยงเด็นในสถานประกอบการ
4
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ