หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
สำหรับเจ้าหน้าที่ folder แบบฟอร์มประกันคุณภาพปี 62 236 148 04/02/2562 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสำหรับสถานประกอบกิจการ excel แบบฟอร์มแผนการฝึกอบรมประจำปี 147 87 04/02/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด JPEG ประกาศเจตจำนงสุจริต 80 55 28/01/2562 ดาวน์โหลด
ฝึกผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ folder เอกสารเกี่ยวกับโครงการฝึกผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 239 177 16/05/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด pdf หลักเกณฑ์การออกและแบบฟอร์มวุฒิบัตร 460 417 16/05/2561 ดาวน์โหลด
สำหรับเจ้าหน้าที่ JPEG วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 171 121 15/02/2561 15/02/2561 ดาวน์โหลด
สำหรับเจ้าหน้าที่ excel2010 แบบสอบถามความพึงพอใจ ปี 61 ป 6221-6223 384 229 09/01/2561 ดาวน์โหลด
สำหรับเจ้าหน้าที่ word แบบติดตามการมีงานทำ ผู้จบการฝึก ปี 2561 715 620 19/12/2560 19/12/2560 ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้จบฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2560 excel รายชื่อผู้จบการฝึกอบรม 849 801 19/12/2560 ดาวน์โหลด
รายชื่อหลักสูตร excel รายชื่อหลักสูตร 441 334 19/12/2560 ดาวน์โหลด
สำหรับเจ้าหน้าที่ pdf แบบติดตามการมีงานทำ ผู้จบการฝึก ปี 2561 559 447 27/11/2560 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด folder ประกาศเงินอุดหนุน 220 154 16/06/2560 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 29 รายการ