หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ฝึกผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ folder เอกสารเกี่ยวกับโครงการฝึกผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 41 16/05/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด pdf หลักเกณฑ์การออกและแบบฟอร์มวุฒิบัตร 64 49 16/05/2561 ดาวน์โหลด
สำหรับเจ้าหน้าที่ JPEG วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 55 36 15/02/2561 15/02/2561 ดาวน์โหลด
สำหรับเจ้าหน้าที่ excel2010 แบบสอบถามความพึงพอใจ ปี 61 ป 6221-6223 93 54 09/01/2561 ดาวน์โหลด
สำหรับเจ้าหน้าที่ word แบบติดตามการมีงานทำ ผู้จบการฝึก ปี 2561 209 179 19/12/2560 19/12/2560 ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้จบฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2560 excel รายชื่อผู้จบการฝึกอบรม 272 232 19/12/2560 ดาวน์โหลด
รายชื่อหลักสูตร excel รายชื่อหลักสูตร 213 150 19/12/2560 ดาวน์โหลด
สำหรับเจ้าหน้าที่ pdf แบบติดตามการมีงานทำ ผู้จบการฝึก ปี 2561 204 161 27/11/2560 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด folder ประกาศเงินอุดหนุน 151 90 16/06/2560 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด pdf ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเงินกองทุนฯ 186 120 16/06/2560 ดาวน์โหลด
เอกสารความรุ้หรือบทความ pdf เอกสารงานทดสอบมาตรฐาน 290 238 08/06/2560 ดาวน์โหลด
สำหรับเจ้าหน้าที่ pdf งบทดลองประจำเดือน 144 114 08/06/2560 16/05/2561 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 26 รายการ