หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
สำหรับเจ้าหน้าที่ folder สมุดประจำตัวผู้รับการฝึกในกิจการ - บุรีรัมย์ 51 46 10/03/2563 ดาวน์โหลด
สำหรับเจ้าหน้าที่ folder คู่มือแผนปฏิบัติราชการการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 63 62 48 10/03/2563 10/03/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด folder คู่มือการประเมินการปฏิบัติราชการ ปี 63 41 29 10/03/2563 10/03/2563 ดาวน์โหลด
สำหรับเจ้าหน้าที่ folder แบบฟอร์มประกันคุณภาพปี 62 331 206 04/02/2562 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสำหรับสถานประกอบกิจการ excel แบบฟอร์มแผนการฝึกอบรมประจำปี 319 210 04/02/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด JPEG ประกาศเจตจำนงสุจริต 124 91 28/01/2562 ดาวน์โหลด
ฝึกผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ folder เอกสารเกี่ยวกับโครงการฝึกผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 291 218 16/05/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด pdf หลักเกณฑ์การออกและแบบฟอร์มวุฒิบัตร 544 492 16/05/2561 ดาวน์โหลด
สำหรับเจ้าหน้าที่ JPEG วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 200 140 15/02/2561 15/02/2561 ดาวน์โหลด
สำหรับเจ้าหน้าที่ excel2010 แบบสอบถามความพึงพอใจ ปี 61 ป 6221-6223 529 325 09/01/2561 ดาวน์โหลด
สำหรับเจ้าหน้าที่ word แบบติดตามการมีงานทำ ผู้จบการฝึก ปี 2561 813 705 19/12/2560 19/12/2560 ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้จบฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2560 excel รายชื่อผู้จบการฝึกอบรม 1024 976 19/12/2560 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 32 รายการ