หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
สำหรับเจ้าหน้าที่ folder แบบฟอร์มประกันคุณภาพปี 62 253 154 04/02/2562 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสำหรับสถานประกอบกิจการ excel แบบฟอร์มแผนการฝึกอบรมประจำปี 155 92 04/02/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด JPEG ประกาศเจตจำนงสุจริต 95 67 28/01/2562 ดาวน์โหลด
ฝึกผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ folder เอกสารเกี่ยวกับโครงการฝึกผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 249 184 16/05/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด pdf หลักเกณฑ์การออกและแบบฟอร์มวุฒิบัตร 478 432 16/05/2561 ดาวน์โหลด
สำหรับเจ้าหน้าที่ JPEG วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 174 119 15/02/2561 15/02/2561 ดาวน์โหลด
สำหรับเจ้าหน้าที่ excel2010 แบบสอบถามความพึงพอใจ ปี 61 ป 6221-6223 411 241 09/01/2561 ดาวน์โหลด
สำหรับเจ้าหน้าที่ word แบบติดตามการมีงานทำ ผู้จบการฝึก ปี 2561 726 628 19/12/2560 19/12/2560 ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้จบฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2560 excel รายชื่อผู้จบการฝึกอบรม 939 891 19/12/2560 ดาวน์โหลด
รายชื่อหลักสูตร excel รายชื่อหลักสูตร 476 367 19/12/2560 ดาวน์โหลด
สำหรับเจ้าหน้าที่ pdf แบบติดตามการมีงานทำ ผู้จบการฝึก ปี 2561 599 480 27/11/2560 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด folder ประกาศเงินอุดหนุน 230 164 16/06/2560 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 29 รายการ