หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
สำหรับเจ้าหน้าที่ folder แบบฟอร์มประกันคุณภาพปี 62 158 92 04/02/2562 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสำหรับสถานประกอบกิจการ excel แบบฟอร์มแผนการฝึกอบรมประจำปี 106 60 04/02/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด JPEG ประกาศเจตจำนงสุจริต 41 25 28/01/2562 ดาวน์โหลด
ฝึกผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ folder เอกสารเกี่ยวกับโครงการฝึกผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 196 140 16/05/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด pdf หลักเกณฑ์การออกและแบบฟอร์มวุฒิบัตร 375 339 16/05/2561 ดาวน์โหลด
สำหรับเจ้าหน้าที่ JPEG วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 152 107 15/02/2561 15/02/2561 ดาวน์โหลด
สำหรับเจ้าหน้าที่ excel2010 แบบสอบถามความพึงพอใจ ปี 61 ป 6221-6223 338 201 09/01/2561 ดาวน์โหลด
สำหรับเจ้าหน้าที่ word แบบติดตามการมีงานทำ ผู้จบการฝึก ปี 2561 628 540 19/12/2560 19/12/2560 ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้จบฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2560 excel รายชื่อผู้จบการฝึกอบรม 728 681 19/12/2560 ดาวน์โหลด
รายชื่อหลักสูตร excel รายชื่อหลักสูตร 396 297 19/12/2560 ดาวน์โหลด
สำหรับเจ้าหน้าที่ pdf แบบติดตามการมีงานทำ ผู้จบการฝึก ปี 2561 485 384 27/11/2560 ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด folder ประกาศเงินอุดหนุน 200 134 16/06/2560 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 29 รายการ